پت ادویه های بزرگ

 • نام محصول: پودر زنجبیل
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)
 • نام محصول: بکینگ پودر
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)
 • نام محصول: پودر فلفل قرمز
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)
 • نام محصول: نمک
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)
 • نام محصول: پودر کاکائو
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)
 • نام محصول: پودر زردچوبه
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)
 • نام محصول: جوش شیرین
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)
 • نام محصول: پودر نشاسته
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • نام محصول: پودر سماق قرمز
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)
 • نام محصول: پودر ادویه کاری
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)
 • نام محصول: کنجد سفید
 • نوع بسته بندی: بصورت pet.
 • درب محصول چرخشی چند حالته.
 • دارای فوم (واشر) محافظ برای حفظ کیفیت محصول .
 • ارتفاع pet دوازده سانتی متر
 • تعداد در وکیوم ۱۲ عدد
 • تعداد در کارتن مادر ۴۸ عدد.(۴ بسته ۱۲ تایی)